Nails Company Promocja Summer 2+1 lakiery hybrydowe

Nowy

89,70 zł

Więcej informacji

Po zakupie w uwagach prosimy wpisać informację jakie kolory wybieracie.

-Dolls Team ( Fu*k, Punk Gang, Hush hush baby, Famous, rich&Fun, Pretty Gang, Your Queen, Gang style, Madame Kicz, Nails Mafia, Luxury Life, Pow Pow Pow, NC Coin, Dirty Cash, Boss Babe) 

-Romance ( My Dear Boy, No man no cry, Secret Lovers, Im do, Forever Ever, Your Next, Honeymoon Beige, Something New, Something Old, I Love You, Will You Marry Me)

- Feel the chill (Hot Holidays, Love Boat,Mint drink, Picnik Pink, Saturday everday, Shade on Sand, Summer Breeze, Sunset sky, Wild weekend, Young Love)

REGULAMIN PROMOCJI 2+1 NA LAKIERY HYBRYDOWE KOLEKCJI:

“FEEL THE CHILL”
“ROMANCE WEDDING”
“DOLLS TEAM”

1. Organizatorem promocji jest firma Nails Company s.c. A.D.Lewkiewicz z siedzibą w Zabrzu przy ul. Roosevelta 120 A, w imieniu ktrego działa easyPRO Beata Krogulec

2. Uczestnikiem promocji może być każda osoba, która w dniach od 1 sierpnia 2019 roku do 31 sierpnia 2019 roku do godziny 23:59 dokona zakupów w sklepie easyPRO.pl 

3. W ramach promocji Organizator udziela Uczestnikowi rabatu na zakupy w sklepie internetowym, sklepie stacjonarnym oraz u przedstawicieli handlowych firmy easyPRO

4. Przyznawanie i naliczanie rabatu:
4.1. Rabat naliczany jest na 3-cią szt. z zakupionych produktów. Na rachunku pojawi się ten produkt za 0,01 grosz.

4.2. W promocję wchodzi wybrany asortyment dostępny w sklepie. W skład promocji wchodzą:

-Dolls Team ( Fu*k, Punk Gang, Hush hush baby, Famous, rich&Fun, Pretty Gang, Your Queen, Gang style, Madame Kicz, Nails Mafia, Luxury Life, Pow Pow Pow, NC Coin, Dirty Cash, Boss Babe)

-Romance ( My Dear Boy, No man no cry, Secret Lovers, Im do, Forever Ever, Your Next, Honeymoon Beige, Something New, Something Old, I Love You, Will You Marry Me)

- Feel the chill (Hot Holidays, Love Boat,Mint drink, Picnik Pink, Saturday everday, Shade on Sand, Summer Breeze, Sunset sky, Wild weekend, Young Love)

4.3 W czasie trwania Promocji, każdy Klient może złożyć dowolną ilość zamówień.

4.4. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia czasu trwania Promocji lub do wyłączenia z Promocji artykułów w skutek wyczerpania zapasów magazynowych.

4.5. Promocja nie łączy się z innymi rabatami i promocjami. Za rabaty uzyskane przez kupującego, nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.

4.6. Promocja obowiązuje w dniach wyraźne określonych przez Organizatora, Organizator może ją wstrzymać w każdym momencie.

4.7. W przypadku dokonania częściowego zwrotu i tym samym zmiany ilości produktów poniżej tej, która była podstawą nadania rabatu, Uczestnik promocji traci nadany rabat. Przyznany rabat zostanie cofnięty przy dokonywaniu zwrotu i korekcie dokumentu zakupu przez obsługę sklepu easyPRO

5. Kwestie sporne, które mogą pojawić się w związku z prowadzeniem niniejszej Promocji, proszę wysłać pisemnie na adres siedziby easyPRO. W terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia. Organizator zastrzega sobie prawo do ustosunkowania się do przedstawionych zarzutów także w terminie 14 dni od chwili wpłynięcia zgłoszenia.

6. Uczestnik Promocji ma prawo wnieść reklamację w zakresie niezgodności Promocji z niniejszym Regulaminem. W w/w zakresie Uczestnika obowiązują ogólne zasady reklamacji sklepu internetowego easyPRO.

7.Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu jest sąd miejscowo właściwy wg obowiązujących przepisów.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia losowe i opóźnienia z tym związane, dla przykładu awaria strony internetowej, awaria prądu, opóźnienia przewoźnika itp.

9. Udział Uczestnika w promocji oznacza jego akceptację zasad Promocji zawartych w niniejszym Regulaminie.

10. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.08.2019 roku.

facebook